• Bulgarian
  • English
  • Russian

ЗА ФОНДАЦИЯТА

Водени от благочестив стремеж и верни на завета на нашите приснопаметни предци, г-н Георги Крумов учреди фондация „Св. Йоан Предтеча и Кръстител“, която:

  • да подпомага проучването на единствения островен патриаршески и императорски манастир „Св. Йоан Предтеча“ от V в. в цялата акватория на Черно море;
  • да набира средства за издирване в редица манастири и хранилища извън България на разпиляното негово богатство от икони, църковна утвар и богослужебна книжнина (плод на манастирския скрипторий)
  • и за подготвяне на реставриране и експониране на манастира, и съхраняването му за идните поколения.