• Bulgarian
  • English
  • Russian

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”

Според проучвателския екип стратегията за цялостно проучване на обекта трябва да се развива едновременно със стратегията за консервирането и реставрирането на манастира. Стъпка в тази посока е идейният проект за консервация и реставрация на манастира на арх. Юли Фърков, спечелил обявения от РИМ-Бургас конкурс. Проектът е одобрен от ЕС на НИНКН (протокол № 10/29.06.2010 г.), съгласуван и приет от Министерството на културата (съгласувателно писмо изх. № 33-00-0275/27.07.2010).

Снимка: Текущото финансиране на проекта се осъществява изцяло с набиране не средства от частни дарители.

Институции, финансирали проучванията в периода 2008-2012 г.
• Министерство на културата
• Кралство Норвегия по проект BG0065 ”Старинен Созопол – Манастир “Св.Йоан Предтеча”- културата
през вековете” на Фондация “Созопол”
• Община Созопол
• Корпоративни и частни дарители

БЪДЕЩЕТО: С ОТГОВОРНОСТ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Като равностоен партньор в този процес по силата на новия Закон за културното наследство, археологическият екип ще отстоява своята категорична позиция за пълно съхраняване на автентичния облик на всички елементи на комплекса и експониране на всички периоди от неговата строителна история.
Археологическите проучвания продължават в южната част на манастира, където е бил пристанът за корабите. Паралелно с тях се осъществяват и реставрационните и консервационните работи. Ще бъде оформена експозиционна зала в северозападната част на манастира, като се използват неговите възстановени помещения. Двата храма, според проекта ,ще бъдат възстановени дискретно,
няма да се издигат изцяло в обем.
Манастирът “Св. Йоан Предтеча” е паметник с национално значение, съхранил следите от грижата и благочестието на византийските и български владетели, аристократи и патриарси, което го прави изключителен паметник на средновековната култура в европейски контекст. Точно тази драматична и мистична история трябва да разказват деликатно реставрираните старини на манастира като обект на стойностния, истински културен туризъм.

Галерия: Проект за реставрация и консервация с автор арх. Юлий Фърков