• Bulgarian
  • English
  • Russian

 

РЪКОВОДИТЕЛ
Разкопките на острова от 2008 г. се извършват под ръководството
на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов от Великотърновския
университет “Св. св. Кирил и Методий”

ЕКИП
Гл. ас Цоня Дражева, директор на РИМ-Бургас (2008-2013 г.)
Доц. д-р Росина Костова от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”


ПЪРВИТЕ ПРОУЧВАТЕЛИ
Първата археологическа кампания на острова от 1985 до 1994 г. е осъществена от екипа на ст. н.с. д.и.н. Виолета Димова и ст.н.с. д-р Божидар Димитров от Националния исторически музей.

ПРОДЪЛЖЕНИЕТО 2008-2013г.

След 14 годишно прекъсване през 2008 г. археологическото проучване се възобновява под ръководството на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” в екип с  н. с. Цоня Дражева, директор на РИМ-Бургас и доц. д-р Росина Костова от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и в сътрудничество с г-н Димитър Недев и ръководения от него Археологически музей-Созопол. Събирането на този екип и неговата работа върху точно този изключителен археологически обект не са случайни.

Ръководителят на екипа, проф. д.и.н. К. Попконстантинов, е проучвател на двата най-големи извънградски манастира от периода на Първото българско царство, построени от покръстителя на българите Св. Цар Борис І—манастира “Св. Богородица” до с. Равна, Провадийско и манастира “Св. Богородица” в м. Караачтеке, Варна. За своя изключителен принос в изследването на средновековната писменост и култура през 2004 г. е удостоен с най-престижната европейска награда в хуманитаристиката на името на “Готфрид фон Хердер”, връчена от германската фондация “Алфред Тьопфер” и Виенския университет. Другият член на екипа от Великотърновския университет—първокласно средище за академично обучение на археолози в България, доц. д-р Р. Костова, е стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт” и международно утвърден специалист по манастирска археология, чиято дисертация на тази тема е приета за публикуване в издателството на Оксфордския университет. Равностоен партньор в екипа е н.с. Ц. Дражева, водещ проучвател на археологическото наследство на Южното Черноморие, която заедно с Д. Недев има основен принос за обогатяването на културно-историческото наследство на Созопол в последните две десетилетия.

НАУЧНИ АНАЛИЗИ

Чл. кор. проф. дмн Йордан Йорданов, Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
Проф. д-р Христо Етрополски, преподавател в НХА
Даниела Чернева, водещ реставратор, ЦЛКР, НИМ-София
Доц. д-р А. Султанов, Минно-геоложки университет - София
Д-р Томас Хайъм (Thomas Higham), Лаборатория за радиовъглероден анализ към Оксфордския университет
Д-р Ханес Шрьодер (Hannes Schroeder) и проф. Еске Вилерслев (Eske Willerslev) от Университета в Копенхаген